Villkor

 

1. Bekräftelse

Genom att bekräfta din order ingås ett bindande avtal (”Ordern”). När vi har tagit emot din order får du ett automatiskt e-postmeddelande som bekräftar den. Vi förbehåller oss rätten att, utan rättsliga konsekvenser och efter eget gottfinnande, avbryta din order. Om vi inte kan leverera i enlighet med villkoren i bekräftelsen av din order informerar vi dig och erbjuder om möjligt alternativ produkt.

 

2. Handel med privatpersoner

Renewtech handlar endast med företag som har ett giltigt momsregistreringsnummer, och alltså inte med privatpersoner. Det innebär att våra priser alltid anges utan moms.


3. Betalning

Renewtech erbjuder följande betalningsalternativ:


PayPal:

Om du använder PayPal som betalningsmetod omdirigeras du automatiskt till ditt PayPal-konto. Vi hanterar din order omedelbart efter mottagandet av betalningsbekräftelsen. Observera: Din registrerade PayPal-adress måste överensstämma med den begärda leveransadressen.

 

Inköbsorder / Faktura:

Du har möjlighet att beställa dina varor med betalningsvillkor även som ny kund. Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditprövning, varefter du får information om status på din beställning. Vänligen inkludera följande uppgifter i din beställning: företagsnamn, adress, Momsreg.nr.

 

Kreditkort:

Vi accepterar betalningar med Mastercard Visa, MasterCard och Maestro. Kreditkort debiteras med hela beloppet när varor skickas från vårt lager.

För att säkerställa skydd av dina kreditkortsuppgifter krypteras dina personuppgifter via SSL-server och skyddas därmed från åtkomst av tredje part.

Renewtechs betalningslösning baseras på SSL-standarden, vilket innebär att den information som lämnas i samband med betalningstransaktionen skyddas av kryptering. SSL är branschstandarden för säkra betalningar och har därför valts.

 

Banköverföring:

Vi accepterar betalning via banköverföring. När betalning har mottagits på vårt bankkonto skickas varorna via den valda fraktmetoden.

 

Bankuppgifter:

Nordea Bank
Kontoinnehavare: Renewtech ApS
SWIFT / BIC: NDEADKKK
IBAN: DK7420005036493587

 

4. Priser

Alla priser visas exklusive moms samt exklusive service-, betalnings- eller leveransavgifter. Renewtech förbehåller sig rätten att ändra priser när som helst och förbehåller sig rätten att annullera en order efter eget gottfinnande. Vi gör vårt bästa för att säkerställa riktigheten i alla priser, produktspecifikationer, lageruppgifter och produktvillkor. Priserna visas i följande valutor:

 

- Danska kronor (DKK)
- EURO (EUR)
- US-dollar (USD)
- Svenske kronor (SEK)

 

5. Produktspecifikationer och skick

Om inget annat anges är alla produkter som erbjuds till försäljning renoverade eller begagnade produkter. All vår renoverade maskinvara är grundligt testad, rengjord och omfattas av vår pengarna tillbaka-garanti.

Alla specifikationer som vi gör tillgängliga är vägledande, och avvikelser kan förekomma. Du är endast skyldig att acceptera sådana avvikelser om dessa inte har en betydande, negativ värdeförsämring för produkten.

Om du behöver en ny, fabriksförsluten produkt kan du kontakta oss här för att få en offert.


6. Momsfria köp

Företagskunder utanför Danmark erbjuder vi momsfria köp i den utsträckning det tillåts enligt lag. För att kvalificera sig för momsfria köp måste ett giltigt momsregistreringsnummer anges under utcheckningsprocessen. Momsfria priser omfattar inte service-, betalnings- och leveransavgifter. Om du har frågor om momsfria inköp kan du kontakta oss här för mer information.


7. Lokal skatt (importtullar)

Observera att lokala avgifter (tull, moms) kan tillkomma, beroende på regionala och lokala importregler. Alla avgifter när det gäller import är inköpsföretagets ansvar. Vi kan inte och kommer inte att sänka paketets värde på tulldeklarationen för att du ska undvika extra avgifter. Kontakta oss här för ytterligare frågor.


8. Leverans (frakt)

Alla inköpta varor skickas inom 24 timmar.

För order inom Europa tillkommer en fraktavgift på 10 EUR (standardfrakt) eller 20 EUR (expressfrakt). För order som skickas utanför Europa kan fraktkostnaderna variera.

Renewtech använder UPS och TNT för de flesta små paketleveranser. För större försändelser kan kurirservice krävas.

Ordern förväntas levereras i enlighet med det leveransdatum som anges i ordern, om något sådant anges, men leveranstiden är vägledande och förseningar kan uppstå.

 

9. Exportkontroller och sanktioner 

Det är ditt ansvar som köpare av produkterna att säkerställa efterlevnad av tillämpliga exportkontrollregler vid återexport av produkterna. Observera att produkterna kan omfattas av USA:s exportkontrollregler ("U.S. EAR"), vilka måste följas. 

Det är också ditt ansvar att säkerställa efterlevnad av tillämpliga EU- och FN-sanktioner. Du måste därför säkerställa att produkterna inte överlåts till en enhet (person, företag, förening etc.) som direkt eller indirekt omfattas av EU- och/eller FN-sanktioner. Eventuellt gäller även USA:s sanktioner och dessa måste följas.

Överlåtelse av produkterna får inte ske direkt eller indirekt till följande länder och geografiska områden: Nordkorea, Iran, Krim, Ryssland, Vitryssland, Syrien, Jemen, Libyen, Kazakstan, Kirgizistan, Irak, Georgien, Armenien, Afghanistan, Sevastopol, Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson.

 

10. Äganderättsförbehåll

Alla produkter som tillhandahålls under en order omfattas av äganderättsförbehåll. Vi behåller full juridisk äganderätt till och verkligt huvudmannaskap för varje enhet, oavsett leverans till dig samt innehav och användning av enheten av dig. Äganderättsförbehållet gäller tills du har betalat den totala ersättningen för den aktuella enheten, inklusive tillämpliga räntor, kostnader och utgifter.


11. Avtalsbrott och kompensation

Du måste undersöka produkten utan onödigt dröjsmål efter leveranstillfället. Din rätt till kompensation vid avtalsbrott, inklusive för fel och förseningar, upphör att gälla om meddelande om sådant inte tas emot utan onödigt dröjsmål efter att avtalsbrottet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Vårt ansvar för avtalsbrott, inklusive för defekter och förseningar, löper ut senast 12 månader efter tidpunkten för leveransen av produkten i fråga och under alla omständigheter senast 1 månad efter den tidpunkt då avtalsbrottet inträffade.

Om din produkt har en defekt (var defekt vid leveranstillfället) inom den angivna garantiperioden ber vi dig att kontakta oss här för returinstruktioner.

Om vi inte kan erbjuda kompensation för ett avtalsbrott kan du begära återbetalning av inköpspriset. Du har inga ytterligare rättigheter på grund av defekter i produkten.

Om du rapporterar en icke-existerande eller icke-reproducerbar defekt kan vi kräva betalning för den tid och det material som spenderas i samband med detta.


12. Ansvarsbegränsning

Vi är inte ansvariga för några indirekta skador eller följdskador, inklusive förlorade vinster eller intäkter, förväntade intäkter, rörelseförlust, förlust av goodwill, avbrott i verksamheten, minskat affärsvärde eller förlust av data.

Vårt ansvar i frågor som uppstår ur eller i samband med en order, oavsett om de har sin grund i avtal, ersättning, lagstiftning eller något annat, är begränsat till ett belopp som motsvarar 100 procent av de betalningar som vi mottagit enligt ordern.

Ansvarsbegränsningarna begränsar inte vårt ansvar i förhållande till grov oaktsamhet, uppsåtligt tjänstefel eller bedrägeri.


13. Produktansvar

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag har vi inget ansvar för någon skada på individer eller egendom till följd av ägande, innehav eller användning av någon produkt som tillverkas, säljs, leasas eller levereras av oss.


14. Force majeure-händelse

Vi bryter inte mot någon skyldighet i den utsträckning och under den tid vi förhindras från att fullgöra skyldigheten på grund av en force majeure-händelse.

Force majeure-händelser inkluderar händelser utanför mänsklig kontroll, krig, mobilisering, sammanbrott av telekommunikation/infrastruktur, externa säkerhetshändelser (t.ex. hackerattacker, angrepp av datavirus eller annat destruktivt beteende från tredje part) och liknande förhållanden, hälso- och säkerhetsbegränsningar och rekommendationer utfärdade av offentliga myndigheter, pandemier, epidemier, naturkatastrofer, strejker, lockout, brand, skador på produktionsanläggningar, import- och exportbestämmelser och andra oförutsebara omständigheter utanför den berörda partens kontroll.


15. Returer

Om en produkt av någon anledning behöver returneras till oss måste du kontakta oss innan du returnerar produkten.

När vi har aviserats om din produktretur får du via e-post ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) med leveransinstruktioner. Efter mottagandet av ditt RMA-nummer har du 14 dagar på dig att returnera produkten till oss. Renewtech förbehåller sig rätten att avvisa din retur om varorna returneras utanför returperiod på 14 dagar. RMA-numret måste tydligt anges på förpackningen av de returnerade varorna. Efter godkännande av din ansökan skickas en liknande (icke-defekt) produkt. Om vi inte kan tillhandahålla en produktersättning återbetalas din betalning. Mer information om vår returpolicy hittar du här.


16. Prenumeration på nyhetsbrev

Denna policy förklarar hur vi (Renewtech) använder personuppgifter som vi samlar in om dig när du registrerar dig för att få nyhetsbrev via e-post från oss.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till insamling, lagring och användning av dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna policy. Syftet med vår nyhetsbrevstjänst är att hålla våra kunder och besökare uppdaterade om de senaste nyheterna, specialerbjudanden och information om våra produkter och tjänster. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev är inte obligatoriskt.

 

Begränsat ansvar:

Vi förbehåller oss ensamrätt att när som helst ändra eller avbryta nyhetsbrevet med eller utan föregående meddelande till dig. Vi har inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part om vi skulle utöva sådan rätt. Alla nya funktioner som förstärker eller förbättrar de då aktuella tjänsterna på denna webbplats ska också omfattas av dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss också ensamrätt att avregistrera användare/besökare från vår nyhetsbrevstjänst, utan föregående meddelande. Vi kommer att göra det med alla prenumeranter som vi anser vara registrerade med falska uppgifter.

 

Dubbel bekräftelse:

Vi kräver att alla prenumeranter bekräftar sitt namn och sin e-postadress vid registreringen. Du bör då få ett e-postmeddelande från Renewtech. Klicka på den unika länken i det här e-postmeddelandet för att slutföra verifieringen av din e-postadress.

Avsluta prenumerationen:

Du kan ändra dina prenumerationsinställningar eller när som helst välja att inte få ytterligare kommunikation med hjälp av länken för att avsluta prenumerationen som finns längst ned i nyhetsbrevet. Du kan också kontakta oss direkt för att begära att du tas bort från vår utskickslista.

 

17. Gällande lag och tvister

Varje order omfattas av och tolkas i enlighet med Danmarks lag med undantag för (a) regler som leder till tillämpning av annan lag och (b) FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

Eventuella tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med en order måste avgöras av de allmänna domstolarna i Danmark och i vårt forum.


18. Ändringar av dessa Villkor

Renewtech förbehåller sig rätten att ändra eller ändra villkoren utan föregående meddelande.

 

Villkor

1. Bekräftelse

Genom att bekräfta din order ingås ett bindande avtal (”Ordern”). När vi har tagit emot din order får du ett automatiskt e-postmeddelande som bekräftar den. Vi förbehåller oss rätten att, utan rättsliga konsekvenser och efter eget gottfinnande, avbryta din order. Om vi inte kan leverera i enlighet med villkoren i bekräftelsen av din order informerar vi dig och erbjuder om möjligt alternativ produkt.

2. Handel med privatpersoner

Renewtech handlar endast med företag som har ett giltigt momsregistreringsnummer, och alltså inte med privatpersoner. Det innebär att våra priser alltid anges utan moms.


3. Betalning

Renewtech erbjuder följande betalningsalternativ:


 • PayPal:

  Om du använder PayPal som betalningsmetod omdirigeras du automatiskt till ditt PayPal-konto. Vi hanterar din order omedelbart efter mottagandet av betalningsbekräftelsen. Observera: Din registrerade PayPal-adress måste överensstämma med den begärda leveransadressen.


 • Inköbsorder / Faktura:

  Du har möjlighet att beställa dina varor med betalningsvillkor även som ny kund. Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditprövning, varefter du får information om status på din beställning. Vänligen inkludera följande uppgifter i din beställning: företagsnamn, adress, Momsreg.nr.


 • Kreditkort:

  Vi accepterar betalningar med Mastercard Visa, MasterCard och Maestro. Kreditkort debiteras med hela beloppet när varor skickas från vårt lager.

  För att säkerställa skydd av dina kreditkortsuppgifter krypteras dina personuppgifter via SSL-server och skyddas därmed från åtkomst av tredje part.

  Renewtechs betalningslösning baseras på SSL-standarden, vilket innebär att den information som lämnas i samband med betalningstransaktionen skyddas av kryptering. SSL är branschstandarden för säkra betalningar och har därför valts.


 • Banköverföring:

  Vi accepterar betalning via banköverföring. När betalning har mottagits på vårt bankkonto skickas varorna via den valda fraktmetoden.


 • Bankuppgifter:

  Nordea Bank
  Kontoinnehavare: Renewtech ApS
  SWIFT / BIC: NDEADKKK
  IBAN: DK7420005036493587


4. Priser

Alla priser visas exklusive moms samt exklusive service-, betalnings- eller leveransavgifter. Renewtech förbehåller sig rätten att ändra priser när som helst och förbehåller sig rätten att annullera en order efter eget gottfinnande. Vi gör vårt bästa för att säkerställa riktigheten i alla priser, produktspecifikationer, lageruppgifter och produktvillkor. Priserna visas i följande valutor:

 • - Danska kronor (DKK)

 • - EURO (EUR)

 • - US-dollar (USD)

 • - Svenske kronor (SEK)


5. Produktspecifikationer och skick

Om inget annat anges är alla produkter som erbjuds till försäljning renoverade eller begagnade produkter. All vår renoverade maskinvara är grundligt testad, rengjord och omfattas av vår pengarna tillbaka-garanti.

Alla specifikationer som vi gör tillgängliga är vägledande, och avvikelser kan förekomma. Du är endast skyldig att acceptera sådana avvikelser om dessa inte har en betydande, negativ värdeförsämring för produkten.

Om du behöver en ny, fabriksförsluten produkt kan du kontakta oss här för att få en offert.


6. Momsfria köp

Företagskunder utanför Danmark erbjuder vi momsfria köp i den utsträckning det tillåts enligt lag. För att kvalificera sig för momsfria köp måste ett giltigt momsregistreringsnummer anges under utcheckningsprocessen. Momsfria priser omfattar inte service-, betalnings- och leveransavgifter. Om du har frågor om momsfria inköp kan du kontakta oss här för mer information.


7. Lokal skatt (importtullar)

Observera att lokala avgifter (tull, moms) kan tillkomma, beroende på regionala och lokala importregler. Alla avgifter när det gäller import är inköpsföretagets ansvar. Vi kan inte och kommer inte att sänka paketets värde på tulldeklarationen för att du ska undvika extra avgifter. Kontakta oss här för ytterligare frågor.


8. Leverans (frakt)

Alla inköpta varor skickas inom 24 timmar.

För order inom Europa tillkommer en fraktavgift på 10 EUR (standardfrakt) eller 20 EUR (expressfrakt). För order som skickas utanför Europa kan fraktkostnaderna variera.

Renewtech använder UPS och TNT för de flesta små paketleveranser. För större försändelser kan kurirservice krävas.

Ordern förväntas levereras i enlighet med det leveransdatum som anges i ordern, om något sådant anges, men leveranstiden är vägledande och förseningar kan uppstå.


9. Äganderättsförbehåll

Alla produkter som tillhandahålls under en order omfattas av äganderättsförbehåll. Vi behåller full juridisk äganderätt till och verkligt huvudmannaskap för varje enhet, oavsett leverans till dig samt innehav och användning av enheten av dig. Äganderättsförbehållet gäller tills du har betalat den totala ersättningen för den aktuella enheten, inklusive tillämpliga räntor, kostnader och utgifter.


10. Avtalsbrott och kompensation

Du måste undersöka produkten utan onödigt dröjsmål efter leveranstillfället. Din rätt till kompensation vid avtalsbrott, inklusive för fel och förseningar, upphör att gälla om meddelande om sådant inte tas emot utan onödigt dröjsmål efter att avtalsbrottet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Vårt ansvar för avtalsbrott, inklusive för defekter och förseningar, löper ut senast 12 månader efter tidpunkten för leveransen av produkten i fråga och under alla omständigheter senast 1 månad efter den tidpunkt då avtalsbrottet inträffade.

Om din produkt har en defekt (var defekt vid leveranstillfället) inom den angivna garantiperioden ber vi dig att kontakta oss här för returinstruktioner.

Om vi inte kan erbjuda kompensation för ett avtalsbrott kan du begära återbetalning av inköpspriset. Du har inga ytterligare rättigheter på grund av defekter i produkten.

Om du rapporterar en icke-existerande eller icke-reproducerbar defekt kan vi kräva betalning för den tid och det material som spenderas i samband med detta.


11. Ansvarsbegränsning

Vi är inte ansvariga för några indirekta skador eller följdskador, inklusive förlorade vinster eller intäkter, förväntade intäkter, rörelseförlust, förlust av goodwill, avbrott i verksamheten, minskat affärsvärde eller förlust av data.

Vårt ansvar i frågor som uppstår ur eller i samband med en order, oavsett om de har sin grund i avtal, ersättning, lagstiftning eller något annat, är begränsat till ett belopp som motsvarar 100 procent av de betalningar som vi mottagit enligt ordern.

Ansvarsbegränsningarna begränsar inte vårt ansvar i förhållande till grov oaktsamhet, uppsåtligt tjänstefel eller bedrägeri.


12. Produktansvar

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag har vi inget ansvar för någon skada på individer eller egendom till följd av ägande, innehav eller användning av någon produkt som tillverkas, säljs, leasas eller levereras av oss.


13. Force majeure-händelse

Vi bryter inte mot någon skyldighet i den utsträckning och under den tid vi förhindras från att fullgöra skyldigheten på grund av en force majeure-händelse.

Force majeure-händelser inkluderar händelser utanför mänsklig kontroll, krig, mobilisering, sammanbrott av telekommunikation/infrastruktur, externa säkerhetshändelser (t.ex. hackerattacker, angrepp av datavirus eller annat destruktivt beteende från tredje part) och liknande förhållanden, hälso- och säkerhetsbegränsningar och rekommendationer utfärdade av offentliga myndigheter, pandemier, epidemier, naturkatastrofer, strejker, lockout, brand, skador på produktionsanläggningar, import- och exportbestämmelser och andra oförutsebara omständigheter utanför den berörda partens kontroll.


14. Returer

Om en produkt av någon anledning behöver returneras till oss måste du kontakta oss innan du returnerar produkten.

När vi har aviserats om din produktretur får du via e-post ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) med leveransinstruktioner. Efter mottagandet av ditt RMA-nummer har du 14 dagar på dig att returnera produkten till oss. Renewtech förbehåller sig rätten att avvisa din retur om varorna returneras utanför returperiod på 14 dagar. RMA-numret måste tydligt anges på förpackningen av de returnerade varorna. Efter godkännande av din ansökan skickas en liknande (icke-defekt) produkt. Om vi inte kan tillhandahålla en produktersättning återbetalas din betalning. Mer information om vår returpolicy hittar du här.


15. Prenumeration på nyhetsbrev

Denna policy förklarar hur vi (Renewtech) använder personuppgifter som vi samlar in om dig när du registrerar dig för att få nyhetsbrev via e-post från oss.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev samtycker du till insamling, lagring och användning av dina personuppgifter i enlighet med villkoren i denna policy. Syftet med vår nyhetsbrevstjänst är att hålla våra kunder och besökare uppdaterade om de senaste nyheterna, specialerbjudanden och information om våra produkter och tjänster. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev är inte obligatoriskt.


 • Frekvens:

  Frekvensen av utskicken med nyhetsbrev är en gång varannan månad.


 • Begränsat ansvar:

  Vi förbehåller oss ensamrätt att när som helst ändra eller avbryta nyhetsbrevet med eller utan föregående meddelande till dig. Vi har inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part om vi skulle utöva sådan rätt. Alla nya funktioner som förstärker eller förbättrar de då aktuella tjänsterna på denna webbplats ska också omfattas av dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss också ensamrätt att avregistrera användare/besökare från vår nyhetsbrevstjänst, utan föregående meddelande. Vi kommer att göra det med alla prenumeranter som vi anser vara registrerade med falska uppgifter.


 • Dubbel bekräftelse:

  Vi kräver att alla prenumeranter bekräftar sitt namn och sin e-postadress vid registreringen. Du bör då få ett e-postmeddelande från Renewtech. Klicka på den unika länken i det här e-postmeddelandet för att slutföra verifieringen av din e-postadress.


 • Avsluta prenumerationen:

  Du kan ändra dina prenumerationsinställningar eller när som helst välja att inte få ytterligare kommunikation med hjälp av länken för att avsluta prenumerationen som finns längst ned i nyhetsbrevet. Du kan också kontakta oss direkt för att begära att du tas bort från vår utskickslista.


16. Gällande lag och tvister

Varje order omfattas av och tolkas i enlighet med Danmarks lag med undantag för (a) regler som leder till tillämpning av annan lag och (b) FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

Eventuella tvister eller anspråk som uppstår på grund av eller i samband med en order måste avgöras av de allmänna domstolarna i Danmark och i vårt forum.


17. Ändringar av dessa Villkor

Renewtech förbehåller sig rätten att ändra eller ändra villkoren utan föregående meddelande.