Hållbara Lösningar

När det gäller hållbarhet inom IT är det inte rimligt att välja nyinköp framför renovering och reparation av gammal hårdvara.

Genom att anamma renoverings- och reparationsmetoder minskar man inte bara mängden elektroniskt avfall, utan främjar också en mer miljömedveten inställning till teknikkonsumtion.

Så hållbar som IT kan bli

På Renewtech är hållbarhet själva grunden för vår verksamhet och det sätt på vilket vi bedriver den. Vår kärnverksamhet är försäljning och reparation av begagnad, renoverad hårdvara - mer hållbar än så blir inte IT.

Det innebär att vi kan hjälpa våra kunder att minska den negativa miljöpåverkan från deras digitala infrastruktur.

Hållbarhetsrapport

År 2021 släppte vi vår första hållbarhetsrapport. 2022 presenterade vi ett mer omfattande och detaljerat dokument, som innehöll en ny klimatrapport tillsammans med vår uppdaterade ESG-strategi. Under året gjorde vi betydande framsteg, bland annat genom att erhålla flera ISO-certifieringar och införa en förfinad metod för att beräkna vårt koldioxidavtryck. 

Under 2022 säkrade vi inte bara omcertifieringarna i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001, utan uppnådde också vår första ISO 45001-certifiering.

Hållbarhetshöjdpunkter från 2023

2

 Andra rapporten om koldioxidredovisning.

100%

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001.

7,276

Ton CO2 sparas för kunderna under 2022.

18.000

Kunder som betjänas.

Vår affärsmodell och strategiska ambition

Vår kärnverksamhet är att köpa, sälja och reparera begagnad, renoverad IT-hårdvara. Produkterna köps in, demonteras och samlas in från företag och professionella säljare. Vid ankomsten till ett av Renewtechs lager raderas all data på ett säkert sätt från enheterna, tester utförs och enskilda delar förbereds för återanvändning eller renovering.

Vår strategiska ambition är att bli världens främsta lager för begagnad, renoverad hårdvara. Vi ska inte vara världens största lager, men det bästa när det gäller kvalitet, kundnöjdhet och ekonomiskt resultat.

Låt det räknas

Ja, vi vet. Hållbarhetsdebatten tenderar att bli omfattande och otydlig, vilket gör det svårt att hålla koll. 

Det är därför vi på Renewtech fokuserar på fakta. Vår CO2-kalkylator hjälper oss med detta - och den hjälper också dig som kund att se hur mycket du minskar ditt koldioxidavtryck genom att köpa en Renewtech-produkt. 

Låt oss ta ett exempel: Om du köper en renoverad Cisco-server av oss sparar du in miljöpåverkan genom att tillverka en helt ny produkt och förlänga livslängden på den gamla. Samtidigt tar vi ansvar för att optimera leveransen genom att använda den mest miljövänliga lösningen som finns tillgänglig. 

På Renewtech är vi

ha en certifierad Co2-kalkylator 

ta fram en årlig hållbarhetsrapport 

är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001 och 45001 

genomföra ett certifierat omhändertagande av skadade delar 

ESG-rapporter

Som en del av vår omfattande ESG-strategi har vi tagit fram uppförandekod, åtagande om mänskliga rättigheter, policy mot mutor och korruption samt policy för mångfald, jämställdhet och inkorporering för att hantera Renewtechs engagemang i dessa relevanta frågor. 

Behöver du råd om att köpa eller sälja hårdvara? Fyll i formuläret så återkommer vi.

Försäljning och support

+45 72 440 277

Vi svarar inom 48 timmar på alla vardagar.

 

Öppettider

Måndag till torsdag: 08.30-16.30

Fredag: 08.30-15.30